Monday, March 4, 2013

Mga Kwento sa Filipino at Links

Mga Kwento sa Filipino
Unang Markahan
1. Batang bata ka pa
2. Ang Sundalong Patpat
3. Isang Dosernang Klase ng HighSchool Student
4. Sandaang Damit
5. Alamat ni Tunkung Langit
6. Impeng Negro
7. Salamin
7. Ang Pintor

http://www.scribd.com/doc/98057670/Module-BAITANG-7-Unang-Markahan

Ikalawang Markahan
1. Nemo, ang batang papel
2. Mabangis na Lungsod
3. Alamat ni Daragang Magayon
4. Kay Mariang Makiling
5. Ang mag Duwende

http://www.docbig.com/view.php?f=MzEyMjQ1OQ==
6. Trese
http://www.docbig.com/view.php?f=MzA4NzQ2Mg==
7. Alamat ng Waling-Waling
8. Mga Alamat
9. Napagawi Ako sa Mababang Paaralan
10. Paglisan sa Tsina
http://www.docbig.com/view.php?f=MzExMDIwMA==

Ikatlong Markahan
1. Pimples
2. Braces
3. Tutubi, Tutubi wag Papahuli sa Mamang Salbahe
4. Taglish, Hanggang Saan?
5. Ang Kapangyarihan ng Wika, Ang Wika ng Kapangyarihan
6. Pandesal
7. Pork Empanada
http://www.scribd.com/doc/119280298/Learning-Package-Baitang-7-Ikatlong-Markahan

Ikaapat na Markahan
1. NaNg MagiNg MeNdiola Ko aNg iNterNet dahil Kay MaMa
2. Nagsimula sa Panahon ng Yelo
3. Bagong Bayani
4. Bayan ko: Laban O bawi?
5. pulaNgi: aNg ilog Na huMuBog Sa MaraMiNg heNeraSyoN

LINKS:
Unang Markahan:
http://www.scribd.com/doc/98057670/Module-BAITANG-7-Unang-Markahan

Ikalawang Markahan:
http://www.docbig.com/view.php?f=MzEyMjQ1OQ==
http://www.docbig.com/view.php?f=MzA4NzQ2Mg==
http://www.docbig.com/view.php?f=MzExMDIwMA==

Ikatatlong Markahan
http://www.scribd.com/doc/119280298/Learning-Package-Baitang-7-Ikatlong-Markahan

Ikaapat na Markahan:
http://www.monkeytrivia.com/wp-content/uploads/2012/10/Learning-Package-Baitang-7-Ikaapat-na-Markahan.pdfTiklupin ang post na ito

No comments:

Post a Comment